Obok zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z obowiązującą podstawą programową realizujemy następujące zajęcia dodatkowe:

  • język angielski – w każdej z grup wiekowych
  • język hiszpański z elementami kultury hiszpańskiej – zajęcia odbywają się w grupach 5 i 6 – latków
  • zajęcia rytmiczne – zajęcia w każdej z grup wiekowych
  • zumba – zajęcia w każdej z grup wiekowych
  • zajęcia logopedyczne (w formie indywidualnej terapii logopedy klinicznego z dzieckiem)
  • zajęcia z eksperymentami – zajęcia rozwijające ciekawość poznawczą dziecka – w każdej z grup wiekowych
  • zabawy teatralne – zajęcia edukacyjne z elementami teatru z wykorzystaniem różnorodnych pacynek
  • warsztaty plastyczne – zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych
  • warsztaty kulinarne
  • Czytamy Dzieciom – codziennie nauczyciele czytają dzieciom literaturę dziecięcą, okazjonalnie zapraszamy do czytania różnych gości.

Ponadto, zapraszamy do Przedszkola aktorów i muzyków, którzy wystawiają dzieciom spektakle i musicale. Organizujemy również wycieczki autokarowe dzieci, w szczególności do teatru lub Opery i Filharmonii, jak również na lekcje plenerowe z ciekawymi gośćmi.

Świętujemy z dziećmi w Przedszkolu takie wydarzenia jak: Andrzejki, Mikołajki, Bale Karnawałowe oraz oczywiście Dzień Dziecka. Organizujemy również coroczny turniej szachowy Promyczka wraz z nagrodami w formie pucharów i medali.

Dodatkowo, na prośbę rodziców organizujemy również urodziny podczas których dzieci mogą świętować ten ważny dzień w gronie kolegów i koleżanek z grupy przedszkolnej.