Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego we współpracy z wydawnictwem MAC.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Nauczyciele prowadzą zajęcia programowe w oparciu o nowy cykl „Olek i Ada” oparty na programie „Wokół Przedszkola”, który jest pierwszym i jedynym literackim cyklem dla przedszkolaków opartym na opowiadaniach znanych i cenionych autorów z nowoczesną i dynamiczną grafiką.

Główną zaletą programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. - prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – wieloletni rzeczoznawca MEN, dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Nauczyciele prowadzą zajęcia programowe, jak również dodatkowe z wykorzystaniem różnorodnych i innowacyjnych metod nauczania, w tym również przy użyciu tablicy interaktywnej.

Szczegółowy rozkład zajęć programowych i dodatkowych przekazujemy rodzicom na spotkaniach na początku każdego roku przedszkolnego. Zajęcia w okresie wiosenno – letnim odbywają się również w ogrodzie Przedszkola.