Zajęcia dodatkowe realizowane są wspólnie z zajęciami z projektu unijnego „Akademia Dobrego Startu”.
 
- j. angielski (codziennie, grupy dzielone 8-osobowe)
- robotyka ( 3 godziny tygodniowo w każdej z grup wiekowych)
- Laboratorium Doświadczeń Mądrej Sowy ( 2 godziny tygodniowo w każdej z grup wiekowych)
- j. hiszpański ( 2 godziny tygodniowo w grupie 5 - 6-latków )
- zajęcia rytmiczno-taneczne ( 2 razy w tygodniu)
- zajęcia logopedyczne (terapia indywidualna, grupowa)
- katecheza katolicka ( 5 - 6-latki)
- szachy (5 - 6-latki)
 
ROBOTYKA Lego WeDo

Zajęcia z robotyki przygotowaliśmy z myślą o odkrywaniu talentu naukowca w każdym dziecku. Doświadczenia z zakresu robotyki, informatyki i elektroniki poszerzają świat dziecka o nowe aspekty. Dzieci uzmysławiają sobie, że są to jedne z kluczowych dziedzin przemysłu, z którymi warto być na bieżąco. Nasze pociechy zmieniają się w młodych naukowców i „dają życie” zbudowanym przez siebie konstrukcjom. Podczas zajęć dzieci zdobywają dużą dawkę wiedzy popularnonaukowej i zauważają, że nauka to również świetna zabawa. Dzieci w trakcie kursu robotyki poprzez zabawę zdobywają 100% wiedzy z zakresu robotyki, elektroniki i informatyki. W trakcie zajęć z wykorzystaniem zestawów Lego WeDo dzieci, składając robota, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, zdolności logicznego myślenia, uczą się kreatywnego rozwiązywania zadań. Wykorzystywane w trakcie zajęć zestawy Lego WeDo motywują dzieci do systematyczności, poprawiają koncentrację, wspierają rozwój sprawności manualnej oraz rozwijają zdolności interpersonalne niezbędne do współdziałania w grupie. 


JĘZYK ANGIELSKI


Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy dziennie w każdej z grup wiekowych.

1) Zajęcia językowe (programowe) realizowane są w oparciu o starannie dobrane materiały wspierające nauczanie: podręczniki ( w grupach starszych) i środki dydaktyczne adekwatne do poziomu rozwojowego i umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym

2) ART. ENGLISH – zajęcia realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach dodatkowych zajęć z j. angielskiego dzieci rozwijają kluczowe umiejętności językowe w połączeniu z rozwojem umiejętności pracy w grupie i kreatywności dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy, wykorzystujących ekspresję artystyczną: teatralną, plastyczną i muzyczną.

LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ MĄDREJ SOWY

Laboratorium Doświadczeń Mądrej Sowy to zajęcia pozwalające przedszkolakom zostać prawdziwymi badaczami i odkrywcami otaczającego świata. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci. Podczas spotkań dzieci współtworzą mini laboratoria oraz wykonują eksperymenty i doświadczenia z dziedziny biologii, chemii, fizyki i techniki. Zajęcia prowadzone są techniką zabaw badawczych oraz eksperymentów o charakterze badawczym. W trakcie zajęć wykorzystywane są zestawy Małego Chemika, odczynniki chemiczne oraz gry dydaktyczne o tematyce przyrodniczej. Chemiczny Ogródek, Magiczne Obrazki oraz Atramentowe Czary to tylko niektóre z eksperymentów wykonywanych podczas zajęć. Poprzez różne doświadczenia dzieci zdobywają podstawowe kompetencje z dziedziny nauk przyrodniczych oraz rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania

JĘZYK HISZPAŃSKI

Zajęcia odbywają się poprzez zabawę, śpiew, naśladownictwo, prezentację historyjek w formie słuchowiska, wprowadzanie słownictwa związanego z różnymi czynnościami, wykonywanie poleceń z gier, ćwiczeń i zabaw.