eu

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola „Promyczek” do wspólnej przygody w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu” realizowanego w okresie 09.2016-07.2018r. !

W projekcie przewidziano wsparcie dla najmłodszych w formie zajęć:

Ole! zajęcia z j. hiszpańskiego

Laboratorium Doświadczeń Mądrej Sowy

Klub Konstruktorów

Art English

Rodziców zapraszamy na zajęcia warsztatowe z zakresu rozwoju dzieci i kompetencji kluczowych,

a nauczycieli na szkolenia z nowoczesnych form pracy z dziećmi oraz metodyki nauczania angielskiego.

Projekt „Akademia Dobrego Startu – rozwój kompetencji i umiejętności dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Promyczek” w Białymstoku” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji dostępnych jest w Biurze projektu lub pod nr tel. 85 7466707 (w godzinach pracy przedszkola).

Biuro projektu:

Przedszkole Niepubliczne nr.3
"PROMYCZEK"

ul. ks. Abp E. Kisiela 28
15-378 Białystok
tel. (85) 7466707