Przedszkole realizuje program "Od zabawy do nauki" wydawnictwa Nowa Era.Jest to nowoczesny program wychowania przedszkolnego. Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program zawiera praktyczne wskazówki w tym zakresie tak, by proces ten był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. W warstwie merytorycznej program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny.

Zajęcia obejmują następujące typy edukacji:

 • językowa i komunikacyjna
 • przygotowanie do pisania i czytania
 • matematyczna
 • zdrowotna i ruchowa
 • społeczno-moralna
 • przyrodnicza i ekologiczna
 • artystyczna (w tym techniczne)
 • kulturowo-estetyczna
 • muzyczna

Program skupia się na najważniejszych umiejętnościach dzieci w odniesieniu do konkretnej grupy wiekowej:

 • trzylatki - czynności samoobsługowe, samodzielność
 • czterolatki - kontakty społeczne, rozwój poznawczy
 • pięciolatki - rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny
 • sześciolatki - trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej

Program wpisuje się w koncepcje zasad pracy pedagogicznej (Klim - Klimaszewska 2005), realizując zasady:

 • zaspokajania potrzeb (fizycznych, psychicznych i społecznych
 • aktywności (rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci)
 • indywidualizacji (otoczenie troską każdego dziecka, metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowanie trudności)
 • organizowania życia społecznego (wychowanie w grupie i przez grupę, normy i ich przestrzeganie, współpraca)
 • integracji (łączenie rozwoju fizycznego i psychicznego, łączenie treści z różnych dziedzin wychowania, łączenie wychowania i kształcenia)

Wykorzystujemy następujące metody nauczania:

 • "Wprowadzenie w świat pisma" wg H. Majchrzak - program nauki czytania
 • "Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz
 • "Błękitna Matematyka" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - program edukacji matematycznej
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborn'e
 • Program edukacji zdrowotnej K. Dudkiewicz i K. Kamińskiej

Zapewniamy dzieciom:

 • pobyt na świeżym powietrzu
 • wycieczki różnorodne tematyczne
 • organizację imprez okolicznościowych takich jak: "Jasełka", "Dzień Babci i Dziadka", "Bal Karnawałowy", "Ostatki", "Dzień Rodziny", "Spartakiada Przedszkolaka"
 • wyjazdy do Teatru Dramatycznego, Teatru Lalek, Filharmonii i Opery Białostockiej
 • częste wizyty małych teatrzyków w przedszkolu


  Zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu, realizowane są z wykorzystaniem tablicy interaktywn